آغاز فصل برداشت این محصولات کشاورزی

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – محمد جعفر آفرین در گفت‌و‌گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: کشت سبزیجات برگی صنعتی اشتغالزا در اندیمشک ضروری است. وی گفت: کشت سبزیجات برگی در شهرستان آغاز و امسال بیش از ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک در بخش شهری و روستایی به کشت انواع سبزیجات برگی شامل تره، نعناع، جعفری، گشنیز، شوید، چغندر برگی اختصاص…