آغاز تحقیقات قضایی از بابک زنجانی

خورنا: یک مقام آگاه روز چهارشنبه از آغاز تحقیقات قضایی از بابک زنجانی که عصر نهم دی ماه توسط دادستانی تهران دستگیر و بازداشت شد، خبر داد. این مقام آگاه در پاسخ به این سئوال…