آغاز برداشت چغندر قند در اندیمشک

خورنا : سرپرست جهادکشاورزی اندیمشک گفت: ۵۰هکتار از اراضی زیر کشت چغندر قند با عملکرد ۶۰تن درهکتار و عیار قند ۱۵٫۵درصد برداشت گردیده است. بهرام اسدیان افزود: در سال زراعی ۹۲-۹۳ پس از ۱۵سال ۳۰۸هکتار…