آشنا

ادامه واکنش ها به سخنان دبیر شورای نگهبان؛

خورنا/ از تجربه سال ۸۸ که بسیار سخت و بد بود استفاده کردیم. آن تجربه برای ما تابلو بود که باید حواسمان را جمع کنیم و خیلی دقت کردیم که این اتفاقات (اتفاقات ۸۸) تکرار نشود. من نمی‌توانم خیلی توضیح بدهم.” اینها قسمتی از مصاحبه یک‌ساعته برنامه تلویزیونی شناسنامه با دبیر ۸۸ ساله شورای نگهبان است. حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی و نماینده او در شورای نظارت بر صداوسیما در صفحه شخصی google + خود با بازنشر این قسمت از سخنان آیت‌الله احمد جنتی در برنامه شناسنامه، نوشته است: «سوالاتی که می‌شد پرسید ولی مجالی برای آنها نبود: کدام بخش… در ادامه بخوانید