آشامیدنی

خورنا مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: تغییر ذائقه مردم مهم ترین دلیل گرایش آنان به سمت استفاده از آب شیرین کن های خانگی است و شرکت آب و فاضلاب اهواز بر آن است که آب شرب را با سامانه تولید آب به صورت بسته بندی تامین کند. غلام‌رضا براتی عنوان‌کرد: شرکت آب و فاضلاب اهواز به دلیل وسعت و ظرفیت های موجود، (براساس صورت های مالی) دارای حدود ۳۸۳هزار اشتراک آب و (براساس صورت های مالی) ۳۴۰هزار اشتراک فاضلاب است که در مجموع بین ۷۰۰تا۷۵۰ هزار اشتراک آب و فاضلاب در اهواز وجود دارد. این ارقام مربوط به… در ادامه بخوانید