آشامیدنی

خورنا مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: تغییر ذائقه مردم مهم ترین دلیل گرایش آنان به سمت استفاده از آب شیرین کن های خانگی است و شرکت آب و فاضلاب اهواز بر آن است که آب شرب را با سامانه تولید آب به صورت بسته بندی تامین کند. غلام‌رضا براتی عنوان‌کرد: شرکت آب و فاضلاب اهواز به دلیل وسعت…