آسیب‌های‌اجتماعی

خورنا-احمدرضارستمی: جلسه شورای اجتماعی خوزستان در روز یکشنبه هفتم آبانماه با حضور استاندارخوزستان و سایر مدیران و مسئولین ذی‌ربط استان در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد. در این جلسه از اطلس اجتماعی خوزستان که ماحصل تلاش و کوشش‌های حوزه‌ اجتماعی استانداری با همکاری دیگر دستگاه ذی‌ربط بود توسط محمد‌صادق کریمی‌کیا مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان رو‌نمایی شد. این اطلس که…
خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای اجتماعی خوزستان منصور کتانباف شهردار اهواز گفت: کار ساماندهی آسیب‌های اجتماعی باید براساس مطالعات محلی و منطقه‌ای انجام شود زیرا نسخه‌هایی که در این خصوص‌ در یک وزارت‌خانه تنظیم و به کل کشور منتشر می‌شود به هیچ عنوان نسخه رفع کننده مشکلات نیست و تنها می‌توان به عنوان یک الگو به آن نگریست.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان خبر داد:

خورنا-احمدرضارستمی: درجلسه شورای اجتماعی استان که امروز یکشنبه هفتم آبانماه در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد محمد صادق کریمی‌کیا مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: همانطور که استحضار دارید در شورای اجتماعی کشور جناب آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا، وزیر کشور جانشین رئیس‌ شورا و معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور هم بعنوان دبیر…