آسمان خوزستان

خورنا: با گذشت چند روز از بارندگی‌ها مه غلیظ همچنان بر آسمان خوزستان حاکم است. با وجود گذشت چند روز از بارندگی‌های استان خوزستان مه غلیظ همچنان بر آسمان این استان سایه زده است. بر این اساس آسمان استان خوزستان به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان و شمال خلیج فارس با رطوبت زیاد و مه شدید همراه شده است. این مسئله موجب…