آسانسور

خورنا: کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان از صدور 572 گواهینامه آسانسور از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان خبر داد. یاسین خالدی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون…