آزمونPirls

در شورای آموزش و پرورش استان:

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردشیرشجاعی، معاون ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: در بحث مشکلات دانش‌آموزان دو زبانه آزمون‌های بین‌المللی Timss و Pirls برای پایه‌های چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی سابق یا نهم فعلی هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود که در این آزمون‌ها میزان سواد خوانداری دانش‌آموزان و توانایی آنها در دروس ریاضی و…