آزمون کارشناسی ارشد سال 93

خورنا: آزمون کارشناسی ارشد سال 93 از امروز با حضور 32 هزار و 867 داوطلب، در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.  پس از به تعویق افتادن زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 93 به دلیل شرایط بد جوی برخی نقاط کشور، این آزمون روزهای چهارشنبه تا جمعه(23 تا 25 بهمن ماه) برگزار می‌شود. در دانشگاه شهید چمران اهواز نیز 23 هزار و 205 نفر داوطلب زن و 9 هزار و 662 نفر داوطلب مرد، هم زمان با سراسر کشور، در دو نوبت صبح و عصر در هشت دانشکده این دانشگاه به رقابت می پردازند. با توجه به این که کارت… در ادامه بخوانید