آزمون کارشناسی ارشد سال 93

خورنا: آزمون کارشناسی ارشد سال 93 از امروز با حضور 32 هزار و 867 داوطلب، در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.  پس از به تعویق افتادن زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 93 به دلیل شرایط بد جوی برخی نقاط کشور، این آزمون روزهای چهارشنبه تا جمعه(23 تا 25 بهمن ماه) برگزار می‌شود. در دانشگاه شهید چمران اهواز نیز…