آزمون ورودی دبیرستانها و هنرستانهای نمونه دولتی

خانواده ها عجله کنند؛

خورنا: مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان از پایان مهلت ثبت نام آزمون ورودی دبیرستانهای دوره اول و دوم متوسطه و هنرستانهای نمونه دولتی تا 15 اردیبهشت خبر داد. محمد تقی زاده با اعلام این…