آزمون مهارت حرفه ای

خورنا: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: تعداد 14 هزار و 485 نفر در هفتمین آزمون سراسری سنجش مهارت در 254 حرفه شرکت کردند. رحمن قلاوند اظهار کرد: هفتمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای پایان دوره کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان در بخش‌های دولتی، خصوصی، صنعت ساختمان و تفاهم‌نامه برگزار شد. وی ادامه داد: تعداد 14 هزار و 485 نفر در هفتمین آزمون سراسری سنجش مهارت در 254 حرفه شرکت کرده بودند که از این تعداد 6 هزار و 453 نفر مرد و 8 هزار و 32 نفر زن بودند. مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای… در ادامه بخوانید