آزمون بین المللی تیمز در اندیمشک

خورنا : آزمون بین المللی تیمز TIMSS مطالعه بین المللی روند آموزش راضیات و علوم در دبیرستان متوسطه اول عفاف شهرستان اندیمشک برگزار شد. به گزارش اندیمشک جوان معاون اداره آموزش و پرورش اندیمشک بهرام پرمو از برگزاری آزمون بین المللی تیمز TIMSS مطالعه بین المللی روند آموزش راضیات و علوم در دبیرستان متوسطه اول عفاف شهرستان اندیمشک با حضور…