آزمون استخدامی خوزستان

خورنا: مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان به متقاضیان آزمون های استخدامی توصیه کرد که صرفا از طریق سایت ها و روزنامه های کثیر الانتشار اقدام کنند. قاسم سواری اعلام کرد: براساس مشاهدات و اخبار واصله برخی سایت های خبری  در چند روز گذشته اقدام به انتشار فراخوان استخدامی در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی کرده و…