آزمایشگاه

خورنا: رئیس آزمایشگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان از راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی در آزمایشگاه مرکزی این شرکت خبر داد. محمدجواد مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دلایل موفقیت سازمانی این شرکت را توجه به شرایط زیست‌ محیطی عنوان کرد و گفت: در این راستا ضرورت توسعه و احداث واحدهای جدید در پالایشگاه آبادان احساس می شد. وی افزود: با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی شهرستان آبادان، پاسخگویی به یک نیاز مبرم جمعیت ساکن از جمله دلایل راه اندازی آزمایشگاه بیولوژیک در آزمایشگاه مرکزی پالایشگاه بود. مفتاح از وجود میزان قابل توجه انواع ارگانیسم‌ها در پسابهای صنعتی خروجی واحدهای… در ادامه بخوانید