آزمایشگاه کنترل کیفی

37
خورنا: مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی این معاونت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال تجهیز می‌شود. رضازاده…