آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی خوزستان

37
خورنا:  فضای آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی خوزستان توسعه و تجهیز میشوند. به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز، آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعتباری بالغ بر یک…