آزمایشگاه ژنتیک قانونی خوزستان

خورنا: با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی نهمین آزمایشگاه ژنتیک قانونی کشور امروز در خوزستان افتتاح شد. به گزارش خبرنگار مهر، نهمین آزمایشگاه قانونی کشور صبح امروز با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کل دادگستری خوزستان، معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان و تعدادی از مسئولان افتتاح شد.که برای راه اندازی این آزمایشگاه حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری در حاشیه افتتاح آزمایشگاه با اشاره به اینکه آزمایشگاه ژنتیک قانونی خوزستان نهمین در کشور است، افزود: آزمایشگاه های ژنتیک در راستای تحقق تکلیف دادگستری برای راه اندازی 10 آزمایشگاه… در ادامه بخوانید