آزمایشگاه های خوزستان

خورنا: کارشناس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد خوزستان از صدور یک هزار و 269 گواهینامه کالیبراسیون برای تجهیزات آزمایشگاهی استان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. علی رکابی‌زاده اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری با توجه به نیاز جامعه به اندازه گیری‌های درست و جهت اطمینان از سلامت ابزار آزمایشگاهی، تعیین میزان خطا و تنظیم…