آزمایشگاه ملی

خورنا: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 6 از تصويب طرح تأسيس آزمايشگاه ملي در ماهشهر، در جلسه اخير با استانداري خوزستان، با توجه به نياز دانشگاه‌ها و صنايع استان براي انجام…