آزمایشگاه مرجع سل در خوزستان

خورنا: آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل، با حضور دکتر مورالی، معاون برنامه سل سازمان ملل متحد در اهواز افتتاح شد. دکتر سیدمحمد علوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این مراسم اظهار کرد: استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر 4.5 میلیون نفر جزو استان های تاثیر گذار در کشور محسوب می شود و با دارا بودن وضعیت خاص ژئوپولتیکی، صنایع عظیم نفت وگاز، صنایع فولاد، منابع تولید برق و سدهای بزرگ بر 5 رودخانه پر آب کشور و فعالیت شرکت های بزرگ کشت و صنعت از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است. وی افزود: علی رغم این… در ادامه بخوانید