آزار دختران توسط دو پسر

خورنا: باشگاه خبرنگاران: پسرانی که دختران دبیرستانی یک مدرسه را با پاشیدن آب توسط اسلحه آبی اذیت می کردند، توسط پلیس تهران دستگیر شد. با بازگشایی مدارس گشت های مستمر پلیس در اطراف مدارس به ویژه مدارس دخترانه فعال شده است و از این رو ماموران انتظامی در راستای ضریب امنیت محصلان می کوشند و با مزاحمان برخورد می…