آزادی یا عدم آزادی زنجانی

خورنا: یک مقام آگاه روز چهارشنبه از آغاز تحقیقات قضایی از بابک زنجانی که عصر نهم دی ماه توسط دادستانی تهران دستگیر و بازداشت شد، خبر داد. این مقام آگاه در پاسخ به این سئوال که آیا زنجانی می تواند با قرار وثیقه آزاد شود یا خیر؟به ایرنا گفت: حداقل تا زمانی که تحقیقات بازپرس پرونده از وی تکمیل نشود،…