آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

خورنا: روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گفت‌وگويی با کاظم جلالی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از قول او نوشته است که برای رسيدگی به پرونده حصرها بايد «به حسن روحانی اعتماد کنيم.» به گزارش انتخاب ؛ ریيس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شرايط رفع حصر از ميرحسين موسوی،…