آرمان بندانی داور ایذه ای فوتبال ایران

دعوت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از داور جوان و آینده دار ایذه ای فیروز بیگلری/ خورنا،از سوی فدارسیون فوتبال ایران و کمیته داوران آرمان بندانی داور ایذه ای جوان ،آینده دار و تحصیل کرده فوتبال ایران برای قضاوت مسابقات لیگ فوتبال جوانان ایران که از ۹ اردیبهشت تا دوازدهم در بوشهر برگزارمیشود دعوت شد . آرمان بندانی از داوران…