آرا روحانی در نظرسنجی

IMG_4028
خورنا | احمدرضارستمی: دکتر شریعتی استاندار خوزستان شامگاه جمعه به همراه جمعی از مسئولان از جمله شهردار اهواز، مدیر عامل های شرکت آب و…