آرامستان

خورنا: با گذر از آرامستانهای دزفول قبوری به چشم می خورد که عبارت ˈ رزرو ، در قید حیات ˈ بر روی آنها حکاکی شده است. به گزارش ایرنا در شرایطی که قبرستان های دزفول گنجایش دفن اموات را نداشته و سازمان آرامستانهای این شهر در تدارک آماده سازی قبرستانی جدید در حاشیه این شهرستان برای دفن اموات است ، خرید مزار توسط افراد در قید حیات ، دفن اموات را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است. فاصله طولانی قبرستان جدید در دست احداث شهرداری دزفول از شهر و نیز تمایل افراد به خاکسپاری در قبرستانهای قدیمی این… در ادامه بخوانید