آذين بندي و چراغاني شهر در اعياد شعبانيه

خورنا : شهردار انديمشك از آذين بندي و چراغاني اين شهر در خجسته اعياد سعيد شعبانيه خبر داد / به گزارش روابط عمومي محمد شريفي مقدم گفت : اين كار با همكاري روابط عمومي ، تاسيسات و نواحي شش گانه تابعه در سطح ميادين و بلوارهاي اصلي انجام گرديد. وي افزود : به اين مناسبت پرچم هاي الوان و ريسه هاي رنگي متناسب با اين ايام نصب شده است. اين مقام مسئول ابراز داشت : درج احاديث ائمه ( ع) در سربرگ نامه هاي اداري ، تهيه و نصب بنرهاي رنگي ، كاغذ نوشته هاي بزرگ در محوطه شهرداري مركزي ،… در ادامه بخوانید