آخرین اخبار از استعفای نمایندگان خوزستان

37
خورنا: عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به آخرین خبر از  استعفای 18 نماینده استان خوزستان در مجلس گفت: این استعفا دست باهنر  است و هنوز نه در مجلس اعلام وصول شده و نه پس گرفته شده…