آخرین آمار دریافتی ستادسرشماری استان خوزستان

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان

خورنا – مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن۹۵ خوزستان گفت: ۲۴ جایزه یک میلیون تومانی تاکنون به ثبت نام کنندگان خوزستانی در سرشماری اینترنتی تعلق گرفته است. امید حاجتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، اظهار داشت: امروز دوشنبه ۲۶ مهر ماه طی شش مرحله قرعه کشی صورت گرفته که در آنها تعداد هفت نفر از اهواز، سه…