آخرين كاروان‌هاي دانشگاهيان عمره‌گزار خوزستان

37
خورنا: آخرين كاروان‌هاي دانشگاهيان عمره‌گزار خوزستان، بامداد امروز 20 ارديبهشت، وارد اهواز شدند.  2 كاروان دانشجويان پسر عمره‌گزار دانشگاه‌هاي خوزستان پس از انجام اين سفر معنوي، ساعت 2 و نيم بامداد امروز 20 ارديبهشت، وارد فرودگاه بين‌المللي اهواز شدند و…