آثار ثبت جهانی شوشتر

37
خورنا: نماینده مردم شوشتر در گفت: آثار تاریخی متعددی در شوشتر وجود دارد که در حال حاضر به حال خود رها شده‌اند و اصلی‌ترین مشکل در این میان عدم استفاده از توان انجمن‌های مردم‌نهاد در سطح شهر…