آثار تاریخی

37
خورنا: مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان از امضای تفاهمنامه‌ مشترک با صدا و سیمای خوزستان برای معرفی آثار تاریخی استان خبر داد. افشین حیدری اظهار کرد: میراث فرهنگی برای معرفی آثار تاریخی استان نیازمند کمک صدا و سیماست و به این…