آثار تاریخی تشان

خورنا | بخش ادبی: با درود و احترام به پیشگاه مردم گرانقدر و جوانان اندیشمند و ادب‌دوست ایران‌زمین و مردمِ شهر کهن و زیبای تشان؛ به‌عنوان یکی از مجموعۀ خانۀ شاعران تشان اشارتی کوتاه در رابطه با این کتاب ارجمند و شاعر گرامیِ آن و نیز شهر زیبای تشان به محضر شما ادب‌دوستان پارسی‌خوان و پارسی‌گوی تقدیم می‌‌‌کنم. یک: شهر تشان یکی…
خورنا | محمود طیّب: اشاره: رؤیا نژادشجاعی، فیلمساز (مستندساز)، شاعر و هنرمند خوزستانی، زادۀ مرداد ۱۳۶۶ و دانش‌آموختۀ مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو انجمن سینمای جوانان اهواز است که به تازگی فیلم «دری به دریغا» به کارگردانی ایشان موفق به ورود به مرحلۀ نهایی جشنوارۀ کشوری فیلم «رویش»…