آتش نشانی شهرداری شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر گفت: آتش نشانی شوشتر به سازمان ارتقا یافته و این دستاوردی بزرگ برای شهرداری شوشتر است. آرش دُر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: آتش نشانی شهرداری شوشتر تاکنون به عنوان واحد فعالیت‌های خود را انجام می‌داد ولی در شرایط کنونی این واحد با تصویب وزارت کشور به سازمان ارتقا یافته است. وی افزود: ارتقای آتش نشانی شهرداری شوشتر به سازمان باعث می‌شود تا سطح خدمات‌دهی در این بحش رشد بسیار زیادی داشته باشد و در این زمینه بسیار تلاش می‌کنیم تا مردم در این زمینه تغییرات محسوس را احساس کنند. شهردار شوشتر گفت:… در ادامه بخوانید