آتش نشانی شهرداری شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر گفت: آتش نشانی شوشتر به سازمان ارتقا یافته و این دستاوردی بزرگ برای شهرداری شوشتر است. آرش دُر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: آتش نشانی شهرداری شوشتر تاکنون به عنوان واحد فعالیت‌های خود را انجام می‌داد ولی در شرایط کنونی این واحد با تصویب وزارت کشور به سازمان ارتقا یافته است. وی…