آتش نشانی دهدز

خورنا: بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه به دلیل کوهستانی بودن و شرایط خاص جغرافیایی، مشکلاتی دارد که نبود راه مناسب برای تردد و مخصوصا نداشتن حتی یک آتش نشانی در این محدوده خطراتی را برای ساکنان ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً در روستای باجول در بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه آتش سوزی اتفاق…