آتش سوزی کوهستان بهبهان

خورنا: آتش سوزی به 40 هکتار از کوهستان بهبهان خسارت زد روز گذشته 18 تیر ماه در تنگ خشک در مجاورت روستای علمدار شهرستان بهبهان حادثه آتش سوزی به 40 هکتاراز اراضی و مراتع و جنگلهای واقع در آن خسارت زد. یک منبع آگاه گفت:  شروع آتش سوزی از حوالی…