آتش سوزی پراید

خورنا: یک خودرو پراید در اهواز در حال حرکت آتش گرفت. به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز، عصر شنبه، یک دستگاه خودروی پراید در میدان شهید بندر (چهارشیر) در حال حرکت دچار آتش سوزی شدیدی شد. بر اساس این گزارش، آتش سوزی به گونه ای شدت داشته که نزدیک شدن به خودرو غیر ممکن به…