آتش سوزی منزل مسکونی در آغاجاری

خورنا: منزل مسکونی واقع درشهرک مهاجرین آغاجاری  طعمه حریق شد. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری حدود ساعت 10 شب گذشته صدای آژیر ماشین  مرکز آتش نشانی شهرداری آغاجاری در شهرک مهاجرین خبر از یک حریق داد.