آتش سوزی دزفول

خورنا: مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی دزفول گفت: در بعضی از نقاط، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع به نظر عمدی‌ است که باید به طور قاطع با عوامل وقوع این حوادث برخورد شود. مرتضی همایون‌نسب امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: در محدوده کاری آتش‌نشان‌ها سه مورد آتش‌سوزی پنل‌های کولرهای دوتیکه، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و آتش‌سوزی کنتورهای برق دیجیتال حادثه آفرید که ماموران این سازمان در محل حاضر شده و آتش را مهار کردند. وی افزود: در تابستان امسال و تا این تاریخ برای آتش‌سوزی بر اثر اتصالی پنل‌های کولرهای دوتیکه یک… در ادامه بخوانید