آتش سوزی در آغاجاری

خورنا: منزل مسکونی واقع درشهرک مهاجرین آغاجاری  طعمه حریق شد. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری حدود ساعت 10 شب گذشته صدای آژیر ماشین  مرکز آتش نشانی شهرداری آغاجاری در شهرک مهاجرین خبر از یک حریق داد.
خورنا: یک فروشگاه خوار و بار فروشی در آغاجاری آتش گرفت. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری، روز گذشته ساعت 8 صبح یکی از فروشگاه های خوار و بار فروشی بازار آغاجاری بر اثر نوسانات برق و اتصال برق دچار اطفای حریق شد و خساراتی به بار آورد. خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانی…