آتش سوزی اتومبیل حمل زباله ی شهرداری اندیمشک +تصاویر

بی توجهی شهرداری اندیمشک به معقوله ی محیط زیست

خورنا : ( محمدامین جمشیدی – سرپرست حوزه ی خبری خورنا  در اندیمشک ) – معقوله محیط زیست در زندگی صنعتی امروزه مفهومی گسترده تر از روزگار گذشته به خود گرفته است … امری که در زندگی شهری امروز نقشی غیر قابل انکار به دارد …اما متاسفانه شهرداری اندیمشک که در سکوت مسئولین ارشد استان و کشور با تن…