آتش سوزی اتومبیل حمل زباله ی شهرداری اندیمشک +تصاویر