آتش زندان

خورنا – شب گذشته گردهمایی رونمایی از رمان «آتش زندان» به نویسندگی ابراهیم دمشناس و مجموعه داستان کوتاه بهمن حیدری به نام «لو» در رستوران دا برگزار شد. در ابتدای این مراسم بهمن حیدری، در توضیح کتاب خود گفت: این کتاب مجموعه ای از چند داستان کوتاه است که حاصل حوادث و خاطرات زندگی من و خانواده ام می باشد. در ادامه این گردهمایی از زحمات فرهاد روستا به  نمایندگی از آتش نشانان و به پاس زحمات خادثه پتروشیمی بوعلی، ابراهیم دمشناس به پاس زحمات گسترده و بی بدیع اش در عرصه فرهنگ جنوب و مهری قنواتیان… در ادامه بخوانید