آتش زندان

شب گذشته در رستوران تازه تاسیس دا،

خورنا – شب گذشته گردهمایی رونمایی از رمان «آتش زندان» به نویسندگی ابراهیم دمشناس و مجموعه داستان کوتاه بهمن حیدری به نام «لو» در رستوران دا برگزار شد. در ابتدای این مراسم بهمن حیدری، در توضیح کتاب خود گفت: این کتاب مجموعه ای از چند داستان کوتاه است که حاصل حوادث و خاطرات زندگی من و…