آب گرفتگی های خوزستان

خورنا: بر اثر بارندگی روز گذشته بسیاری از شهرها و روستاهای استان وارد شرایط بحرانی شدند به طوری که امروز مدارس ابتدایی و مهدهای کودک برخی از شهرستان‌ها تعطیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، همه ساله با یک بار بارش که اغلب هم در نخستین بارندگی شهروندان شاهد آبگرفتگی معابر هستند. این در حالی است که همه ساله با آغاز بارندگی‌ها، مسئولان آغاز به هشدار و اعلام بحرانی بودن شهر می‌کنند اما هر ساله چون سال‌های پیش اقدام خاصی برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها دیده نمی‌شود. گفته می‌شود… در ادامه بخوانید