آب گران شد

37
خورنا: تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو از افزایش 100 ریالی قیمت هر متر مکعب آب مشترکان شهری در سکوت کامل خبری حکایت دارد. در تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو (…