آب کارون

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: اجرای طرح آبرسانی غدیر باعث می‌شود تا وابستگی مردم خوزستان به تامین آب شرب از رودخانه کارون کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز،…