آب فا

37
خورنا مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان، در حکمی «حفیظ الله بنداری» را به عنوان سرپرست اداره امور آبفای آبادان منصوب کرد. در این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد معاون بهره‌برداری و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات جنابعالی،…