آب شرب شادگان

خورنا: نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی از اتصال شبکه آب شرب این شهرستان به شبکه آبرسانی الغدیر خوزستان خبر داد. عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود محدودیتهای بودجه ای و جلسات متعدد با وزیر نیرو دستور اتصال شبکه آب شرب شهرستان شادگان به شبکه آبرسانی الغدیر استان تا پایان خرداد سال آینده داده شد. وی…
خورنا: شهرستان شادگان مدت‌هاست با شوری، قطعی و یا نبود آب شرب و مصرفی دست به گریبان است تا جایی که این وضعیت کشاورزی و دامپروری این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نبود و کمبود آب، بار دیگر در خوزستان مشکل آفرین شد و شهرهای جنوبی را بیش از پیش درگیر خود کرده…