آب خوزستان

دکتر ایدنی

خورنا   دکتر ایدنی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به عواملی که سلامتی خوزستانی ها را تهدید می کند اظهار داشت:مشکل عمده توسعه نیافتگی است با یکسری مسائل در سطح کلان و ملی مواجه هستیم…
خورنا: خوزستان با وجود گذشت 25 سال از پایان دوران سخت جنگ تحمیلی همچنان تشنه است و با کم و کاستی‌های آب و شوری آن می‌سازد. خوزستان با وجود گذشت 25 سال از پایان دوران…