آب جدید اهواز

خورنا: روزنامه نورخوزستان در ستون ویژ ه های خود نوشت: شهروندان اهواز در تماس های مکرر با راوی مدعی شده اند، با وجود آن همه تبلیغات و غوغاسالاری رسانه ای درباره رسیدن آب کرخه به اهواز و بهبود کیفیت آب شرب این شهرستان، این روزها نشانه ای از این آب مشاهده نمی شود چرا که افت فشار از گذشته کمتر شده و در اکثر نقاط شهر، بدون استفاده از پمپ، آب در لوله ها جاری نمی شود و از هر محله که بگذری، زوزه های سرسام آور پمپ ها در فضا طنین انداز است. آب را هم که مزمزه کنی،… در ادامه بخوانید