آب جدید اهواز

37
خورنا: روزنامه نورخوزستان در ستون ویژ ه های خود نوشت: شهروندان اهواز در تماس های مکرر با راوی مدعی شده اند، با وجود آن همه تبلیغات و غوغاسالاری رسانه ای درباره رسیدن آب کرخه به اهواز و بهبود کیفیت…