آب جدید اهواز

خورنا: روزنامه نورخوزستان در ستون ویژ ه های خود نوشت: شهروندان اهواز در تماس های مکرر با راوی مدعی شده اند، با وجود آن همه تبلیغات و غوغاسالاری رسانه ای درباره رسیدن آب کرخه به اهواز و بهبود کیفیت آب شرب این شهرستان، این روزها نشانه ای از این آب مشاهده نمی شود چرا که افت فشار از گذشته…